Vyhlásenie o ochrane súkromia

Kliknutím na tlačidlo “Pokračovať” nám umožníte posielať vám e-maily týkajúce sa našich akcií. Ak sa rozhodnete odhlásiť, môžete tak urobiť kedykoľvek kliknutím na odhlásenie odkazu umiestneného na konci každého e-mailu.

Vyhlásenie o ochrane súkromia pre softvér

Zbieranie osobne identifikovateľných informácií

Iba získavame špecifické informácie o návštevníkoch našej webovej stránky, ak nám ich ochotne poskytnú. To zahŕňa situácie, keď požiadajú o informácie, uskutočnia nákup, zapíšu sa na naše služby, podajú žiadosť o zamestnanie alebo nám pošlú e-mail. Môžeme požadovať osobné informácie, keď sa zapájate do týchto aktivít, ako napríklad pri použití kreditnej karty na platbu za služby alebo požiadanie o určité druhy informácií. Vždy, keď nám poskytnete osobne identifikovateľné informácie cez našu webovú stránku, použijeme ich len pre splnenie Vašej konkrétnej požiadavky. V väčšine prípadov Vám dáme možnosť rozhodnúť sa, či chcete, aby sme tieto informácie použili aj pre ďalšie účely. Ak si želáte, aby sme Vaše informácie nevyužili, pošlite e-mail na [email protected]. Uveďte prosím, že si vyhradzujeme právo zasielať bulletiny a dôležité informácie o našich službách, aj keď sa rozhodnete z týchto informácií vystúpiť. Vaše informácie nepredávame alebo nevymieňame, okrem prípadov, keď sú autorizované alebo nariadené zákonom alebo ak existuje hrozba fyzického poškodenia pre návštevníka alebo iných osôb. Ak nám poskytnete spätnú väzbu, dáta, odpovede, otázky, komentáre, návrhy alebo nápady dobrovoľne, nezaväzujeme sa ich chrániť pred odhalením a budeme s nimi zaobchádzať ako s nezvláštnymi a nevlastníckymi.

Naše príklady nie sú sľubom ani zárukou ziskov. Koľko zarábate, závisí výhradne od Vašich osobných úsilia, použitia našich produktov, techník a nápadov. Prosím, nevnímajte to, čo ponúkame, ako “get rich scheme”.

B. Nehovoriace o osobe (Všeobecné) informácie:

Softvér automaticky získava všeobecné informácie, ktoré zahŕňajú podrobnosti o internetovej adrese vášho počítača, frekvencii a počte návštevníkov našich stránok a ktoré stránky sú navštívené. Tieto informácie používame špeciálne na zlepšenie našej zákazníckej služby a webovej stránky. Použité technológie zahŕňajú “cookies” na poskytnutie prispôsobených informácií o našich službách, ale nekombinujeme všeobecné informácie s osobne identifikovateľnými informáciami. Môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby Vás upozornil, keď dostanete cookie a odmietol ho.

C. Hostingovanie vašej softvérovej webovej stránky a stránok tretích strán:

Informácie zverejnené v verejných priestoroch, ako sú nástenky, chatovacie miestnosti alebo webové stránky hostované The Software ako súčasť vašich služieb, budú dostupné pre všetkých návštevníkov týchto priestorov. The Software nemôže garantovať bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré zverejníte na týchto miestach. Navyše, webové stránky The Software môžu obsahovať odkazy na stránky tretích strán, ktoré nie sú spojené s The Software, a The Software nemôže garantovať bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré zverejníte na týchto stránkach. Odporúča sa, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov a pravdepodobných tretích strán, ktoré navštívite.

D. Výnimky a obmedzenia:

Napriek vyššie spomenutému a v súlade s platnými zákonmi, The Software (i) plne spolupracuje s miestnymi, štátnymi a federálnymi úradníkmi v akomkoľvek vyšetrovaní súvisiacom s akýmkoľvek obsahom, vrátane osobných alebo súkromných elektronických komunikácií odosielaných The Software, alebo údajných nezákonných aktivít užívateľa služby The Software, a (ii) prijíma rozumné opatrenia na ochranu svojich vlastníckych práv. Na splnenie takejto spolupráce a opatrení a dodržania platných zákonov sa môže stať, že The Software bude povinný zverejniť osobne identifikovateľné informácie. Okrem toho môže The Software sledovať komunikačné oblasti akéhokoľvek druhu (i) na splnenie zákonov, nariadení alebo požiadaviek vlády; (ii) ak sa zistí, že zverejnenie je nevyhnutné alebo vhodné na prevádzku služby; alebo (iii) na ochranu práv alebo majetku The Software alebo iných osôb. V súvislosti s potenciálnou predajom alebo prenosom niektorých interov The Software na The Software alebo iných stránkach vlastnených spoločnosťou The Software si The Software vyhradzuje právo predaj alebo prenos vašich informácií, vrátane mena, adresy a ďalších informácií poskytnutých The Software tretí strane, ktorá (i) sa špecializuje na produkty alebo služby komunikácie, (ii) súhlasí s tým, že sa stane nástupcom The Software v záujme údržby a ochrany informácií zhromaždených a udržiavaných The Software a (iii) súhlasí s povinnosťami uvedenými v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.